Hoe kan ik bezwaar maken tegen de WOZ-waarde? 6 eenvoudige stappen

Een koppel zit achter computer

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde op uw aanslagbiljet? Dan is het belangrijk dat u tijdig uw bezwaar indient bij uw gemeente. Anders betaalt u te veel belastingen. En laten we eerlijk zijn, dat geld kunt u beter besteden, nietwaar? Hier volgen de stappen die u kunt volgen om een succesvol WOZ-bezwaar in te dienen:

Stap 1: Wacht op uw WOZ-aanslagbiljet

U ontvangt uw WOZ-aanslagbiljet doorgaans tussen januari en maart van elk jaar. Hierop staat een schatting van uw WOZ-waarde. Vermoedt u dat deze schatting onjuist is? Dan heeft u de mogelijkheid om bezwaar in te dienen. Belangrijk om te onthouden is dat u vanaf het moment dat u dit biljet ontvangt 6 weken de tijd heeft om bezwaar in te dienen. Na deze periode vervalt uw recht om bezwaar in te dienen.

Stap 2: Controleer de WOZ-waarde op het aanslagbiljet

Een onderbuikgevoel is niet voldoende. U moet kunnen aantonen dat uw bezwaar gerechtvaardigd is. Hiervoor kunt u gebruikmaken van het WOZ-rapport, dat een zeer nauwkeurige WOZ-waarde afgeeft op basis van een grondige data-analyse en de meest vergelijkbare referentieverkopen in uw buurt. Met dit rapport kunt u de WOZ-waarde op uw aanslagbiljet onafhankelijk controleren. En het mooie is, als blijkt dat de schatting op uw aanslagbiljet te hoog is, heeft u meteen overtuigend bewijs in de hand.

Stap 3: Controleer alle gegevens op het aanslagbiljet

Controleer ook andere gegevens op het aanslagbiljet, zoals de (plaats)beschrijvingen en informatie over uw pand. Noteer alle onnauwkeurigheden of fouten die kunnen bijdragen aan uw argumentatie.

Stap 4: Schrijf een bezwaarbrief

Stel een bezwaarbrief op waarin u duidelijk en beknopt uw argumenten uiteenzet waarom u het niet eens bent met de vastgestelde WOZ-waarde. Gebruik onze voorbeeld bezwaarbrief en vul de benodigde informatie in, inclusief de gegevens uit het WOZ-rapport die uw standpunt ondersteunen.