WOZ-waardes landelijke gebieden stijgen het hardst, Amsterdam grootste daler

In de recente update van de Waardering Onroerende Zaken (WOZ), uitgevoerd door vastgoeddatabedrijf Matrixian, zijn opmerkelijke verschuivingen waargenomen in zowel de grootste steden als in meer landelijke gemeenten. De grootstedelijke gebieden, die historisch gezien een snelle waardestijging kenden, vertonen nu een opvallende daling, terwijl minder bevolkte gebieden juist in waarde stijgen. Dit blijkt uit de data van Matrixian van WOZ-waardes van 2023 in vergelijking tot een jaar eerder.

WOZ ontwikkeling kaart

Amsterdam en omstreken laten de grootste daling zien. Specifiek is er een significante waardevermindering in Amsterdam zelf en in aangrenzende gebieden zoals Amersfoort, Heemstede en Beverwijk. Dit patroon is ook zichtbaar in delen van de provincie Utrecht en Haarlem.

De provincie Limburg vertoont een algemene daling in WOZ-waarde, met uitzondering van enkele gemeenten. Dit contrasteert sterk met de provincies Noord-Brabant en Gelderland, waar dergelijke dalingen niet worden waargenomen, wat wijst op een regionaal specifieke dynamiek.

Grootste waardetoename in minder stedelijke gebieden

Interessant is dat de waardetoename voornamelijk te zien is in minder stedelijke gebieden. Deze stijgingen zijn zichtbaar in delen van Noord-Brabant, waar gemeenten rond Eindhoven en Den Bosch minder hard stijgen of dalen, terwijl de omliggende kleinere gemeenten juist in waarde toenemen.

Top stijgers en dalers
De vijf gemeenten met de grootste stijgingen:

  1. Midden-Groningen: 14.29% stijging
  2. Veere: 13.53% stijging
  3. Capelle aan den IJssel: 13.37% stijging
  4. Gorinchem: 11.68% stijging
  5. Schouwen-Duiveland: 11.03% stijging

De vijf gemeenten met de grootste dalingen zijn:

  1. Amsterdam: 3.43% daling
  2. Amersfoort: 2.84% daling
  3. Heemstede: 2.20% daling
  4. Meerssen: 2.19% daling
  5. Beverwijk: 1.86% daling

"Deze verschuivingen in WOZ-waarden reflecteren mogelijk een bredere trend waarbij de woningmarkt in de grootste steden afkoelt, terwijl minder dichtbevolkte gebieden aantrekkelijker worden als woonplaats. Dit zou kunnen wijzen op de verschuiving in woonvoorkeuren die tijdens de COVID periode is ontstaan," aldus Luke Liplijn.

WOZ ontwikkeling grafiek

“Rotterdam staat bekend om zijn grote prijsverschillen op de woningmarkt, variërend van betaalbare opties tot luxe accommodaties. Deze diversiteit maakte Rotterdam tijdens de pandemie mogelijk aantrekkelijker voor kenniswerkers, vooral gezien het feit dat zij voorheen voornamelijk gevestigd waren in dure woningen in Amsterdam. De flexibiliteit die hybride werken met zich meebracht bood hen de mogelijkheid om te kiezen voor een woning die beter aansluit bij hun budget en woonvoorkeuren.”

Over het onderzoek

In de analyse zijn alleen de woningen meegenomen die zowel in 2022 als in 2023 een WOZ-waarde hadden. De outliers zijn verwijderd, wat betekent dat extreem hoge of lage WOZ-waarden buiten beschouwing zijn gelaten in de analyse.

Gemeenten met onvoldoende dekking zijn ook uitgesloten. Alleen gemeenten waarin minstens 80% van de woningen WOZ-waarden hebben ontvangen voor zowel dit jaar als vorig jaar zijn meegenomen in de analyse.

Kaart: Gemiddelde procentuele ontwikkeling van de WOZ-waarde 2023 t.o.v een jaar eerder