Wat is de WOZ-waarde? En waar wordt het voor gebruikt?

Nederlandse Woningen WOZ-waarde

Als je een eigen huis hebt, of van plan bent om er een te kopen, dan is de kans groot dat je wel eens gehoord hebt van de WOZ-waarde. Maar wat is de WOZ-waarde precies? En waar wordt het voor gebruikt? In deze blog leggen we het je uit.

Wat is de WOZ-waarde? 

WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken. De WOZ-waarde is een schatting van de waarde van jouw woning op de ‘waardepeildatum’.

Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld? 

De WOZ-waarde van jouw woning betreft een schatting die wordt gemaakt door de taxatieafdeling van de gemeente waarin jij woonachtig bent. Deze schatting is gebaseerd op een aantal factoren, zoals:

  • het bouwjaar van de woning;
  • het woningtype;
  • de ligging van de woning;
  • de grootte van de woning;
  • eventuele uitbreidingen en/of aanpassingen die zijn gedaan, en
  • de verkoopwaarden van vergelijkbare huizen in de omgeving.

Bij het maken van de schatting wordt uitgegaan van de zogeheten ‘waardepeildatum’. Hierbij wordt er gekeken naar wat jouw woning had opgeleverd wanneer het zou zijn verkocht op 1 januari van het voorgaande jaar. 

Waar wordt de WOZ-waarde voor gebruikt?

De WOZ-waarde is relevant voor iedereen die een huis bezit of van plan is om een huis te gaan kopen. De waarde wordt gebruikt om onder meer de onroerende-zaakbelasting (ozb) te berekenen. Dit is een belasting die jaarlijks door de gemeente wordt geheven. Hierbij geldt: hoe hoger de WOZ-waarde, hoe meer belasting er betaald moet worden.

Daarnaast gebruikt de belastingdienst de WOZ-waarde om het ‘eigenwoningforfait’ te bepalen. Dit is een percentage van de (geschatte) waarde van je woning dat bij je bruto inkomen moet worden opgeteld.

Ook bepaalt de fiscus op basis van de WOZ-waarde hoeveel belasting er over het pand moet worden betaald wanneer deze wordt geërfd, de hoogte van de erfbelasting dus. 

Tot slot is de WOZ-waarde een belangrijke indicatie van de waarde van jouw huis. Wanneer je van plan bent om je huis te gaan verkopen, is het verstandig om de WOZ-waarde in te kijken. Hierbij moet je uiteraard wél rekening houden met het feit dat de WOZ-waarde enigszins ‘gedateerd’ is, dit omdat men uitgaat van de waardepeildatum.

Wat als je het niet eens bent met de WOZ-waarde van jouw huis?

Omdat de WOZ-waarde van jouw woning gebaseerd is op een schatting, kan het zijn dat het hoger of lager uitvalt dan verwacht. Wanneer jij denkt dat de geschatte WOZ-waarde niet klopt, kun je bezwaar maken.

Waarom zou je bezwaar maken?

Omdat de schatting van de WOZ-waarde wordt gebruikt voor het eigenwoningforfait en de gemeentelijke heffingen kan het zijn dat jij - wanneer jouw WOZ-waarde te hoog is ingeschat - onnodig te veel belasting betaalt.

Hoe maak je bezwaar?

Als je bezwaar wil maken, kun je contact opnemen met de gemeente en een bezwaarschrift indienen. Doe dit binnen 6 weken na de datum op de brief van de gemeente met de WOZ-beschikking. De gemeente zal hierna een deskundige inzetten om de WOZ-waarde opnieuw vast te stellen. Als je niet tevreden bent met de uitslag van deze herziening, kun je in beroep gaan bij de rechtbank. Let wel, dan zijn de procedurekosten voor eigen rekening. In onze blog 'Mijn WOZ-waarde is te hoog ingeschat, wat nu?' geven we je een helder stappenplan hoe je bezwaar kunt indienen tegen jouw WOZ-waarde.