Energielabel verhogen? Dit doet het met de marktwaarde van je woning.

Sinds 2015 ben je als woningeigenaar verplicht om bij de oplevering, verkoop of verhuur van je woning het energielabel te vermelden. Kopers en nieuwe huurders krijgen hierdoor beter inzicht in de energiezuinigheid van het huis en daarbij een indicatie van de energierekening. Hoeveel invloed heeft dit op de marktwaarde van je huis? Wij zijn in de data gedoken om het voor je uit te zoeken.

Energielabel

Met de invoering van het energielabel wordt aangegeven hoe energiezuinig jouw woning is. De minst zuinige woningen krijgen het label G. Heb je een woning met duurzaamheidskenmerken als isolatie van de woning, dubbel glas of zonnepanelen? Dan kan je jezelf gelukkig prijzen met het zuiniger label wat tot A++++ gaat. De Europese Unie heeft het uniforme energielabelsysteem geïntroduceerd als onderdeel van haar doelstelling om de woningvoorraad te vergroenen.

Onderzoek

Met behulp van een lineaire regressieanalyse, gecontroleerd op bouwperiode, woonoppervlakte en woningtype is onderzocht wat voor effect de energielabels op de prijs van je woning hebben. Tijdens het onderzoek zijn alle transacties in 2021 die waren voorzien van een energielabel geanalyseerd. Uitschieters, zoals woningen boven de 5 miljoen, zijn buiten beschouwing gelaten.

Onderstaande tabel geeft weer hoeveel woningen in 2021 per energielabel zijn verkocht. Zo te zien beschikten meer dan de helft van de woningen over het energielabel A, B of C en slechts een klein aantal over het energielabel F en G. Gezien het kleine aantal woningen met label F en G dienen deze resultaten voorzichtiger geïnterpreteerd te worden.

Resultaat

Voor heel Nederland constateren we dat het verhogen van een energielabel een positief effect heeft op je woningwaarde. Verandert een label van B naar A, dan bedraagt de gemiddelde waardestijging 3,3 %. Een woning met energielabel B met een waarde van €300.000, zal na verduurzaming naar energielabel A € €309.900 waard zijn. Gaat een woning van energielabel G naar A, dan neemt dit gemiddeld toe met 24,4 %, ofwel € 72.000. Let wel dat de algemene afwerking en de staat van de woning (waarschijnlijk) ook een rol spelen in de waardestijging.

Grote verschillen per locatie

Het onderzoek laat zien dat de grootste prijseffecten buiten de grote steden plaatsvinden, en dan met name op het platteland. In de provincie Groningen kan de stijging zelfs oplopen tot 30,66%. Daarnaast zien we grote verschillen tussen de vijf grootste steden. Zo heeft het verduurzamen van energielabel B naar A vooral in Amsterdam en Eindhoven een positief effect op je woningwaarde (+ 4,99 % en + 4,49 %). In Den Haag zien we een bescheiden waardestijging van 0,7 %.