Hoe wordt de WOZ-waarde van mijn woning bepaald?

Afbeelding van een drietal rijtjeshuizen in Nederland - Hoe wordt de WOZ-waarde bepaald?

De WOZ-waarde is de geschatte waarde van een woning die jaarlijks wordt vastgesteld door de gemeente. Deze waarde wordt gebruikt voor verschillende doeleinden, zoals het bepalen van de hoogte van de onroerende-zaakbelasting (OZB). Dit is een gemeentelijke belasting die jaarlijks wordt geheven. De regel hierbij is: hoe hoger je WOZ-waarde, hoe meer belasting je moet betalen. Maar hoe wordt de WOZ-waarde bepaald? Dat lees je in deze blog. 

Het bepalen van de WOZ-waarde

Zoals je net al hebt gelezen, wordt de WOZ-waarde van jouw woning jaarlijks vastgesteld door de gemeente waarin jij woonachtig bent. Dit gebeurt op basis van een schatting gemaakt door haar taxatieafdeling. Deze schatting is gebaseerd op een aantal factoren, zoals:

  • het type woning;
  • de grootte van de woning;
  • de ligging van de woning;
  • het bouwjaar van de woning;
  • of er aanpassingen en/of uitbreidingen zijn verricht, en
  • de verkoopwaarden van vergelijkbare huizen in de directe omgeving. 

Bij het vaststellen van de WOZ-waarde wordt er rekening gehouden met de ‘waardepeildatum’. Hiermee wordt 1 januari van het afgelopen kalenderjaar bedoeld. Er wordt als het ware gekeken naar de verkoopwaarde van jouw woning wanneer deze op 1 januari van het afgelopen kalenderjaar op de markt zou zijn gebracht. 

De WOZ-waarde is een schatting

Zoals eerder te lezen viel, is de WOZ-waarde een schatting. Het is niet zo dat een taxateur elk pand in de gemeente bezoekt, dit is simpelweg onmogelijk. Hierom worden er steekproefsgewijs een aantal woningen uit de gemeente bezocht die rond de waardepeildatum zijn verkocht. Op basis van deze bevindingen worden vervolgens met behulp van een computermodel de waardes van de overige woningen binnen de gemeente bepaald. 

Ben je het niet eens met jouw WOZ-waarde?

Omdat de WOZ-waarde van jouw woning een schatting betreft, kan het zo zijn dat je het er niet mee eens bent. Vooral wanneer de WOZ-waarde te hoog uitvalt kan dit nadelige gevolgen hebben, dit heeft namelijk invloed op de gemeentelijke belastingen die je zult moeten betalen. Maar ook een te laag ingeschatte WOZ-waarde kan vervelend uitpakken. Dit kan bijvoorbeeld invloed hebben op de verkoopwaarde van je woning.

Een manier om na te gaan of jouw WOZ-waarde te hoog is ingeschat, is door gebruik te maken van een WOZ-rapport. Dit rapport laat jou zien wat de WOZ-waarde zou moeten zijn op basis van de AVM waarde, transactiesommen en WOZ-waardes van referentiewoningen uit jouw buurt.

Mocht je het idee hebben dat de WOZ-waarde van jouw woning te hoog of te laag is ingeschat, dan kun je bezwaar maken.

Bezwaar maken tegen de WOZ-waarde van jouw woning

Nadat de de WOZ-beschikking van jouw gemeente hebt ontvangen, heb je zes weken de tijd om een bezwaarschrift in te dienen. In dit bezwaarschrift moet je aangeven waarom je het niet eens bent met de geschatte waarde en op welke gegevens je dit baseert. 

Op basis van het bezwaarschrift zal de gemeente uiteindelijk een uitspraak doen. Wanneer je het hier niet mee eens bent, kun je in beroep gaan bij de de sector bestuursrecht van de rechtbank. De rechtbank zal vervolgens de aangeleverde stukken van beide partijen bekijken en een onafhankelijke uitspraak doen.

Benieuwd hoe je bezwaar maakt tegen jouw WOZ-waarde? Je leest onze tips in de blog 'Mijn WOZ-waarde is te hoog ingeschat, wat nu?'

Mocht je het niet eens zijn met de uitspraak van de rechtbank, kun je in hoger beroep gaan. Dit kan bij de belastingkamer van het Gerechtshof. 

Kortom: hoe wordt de WOZ-waarde van een woning bepaald?

De WOZ-waarde van jouw woning betreft een schatting die wordt gemaakt door een computermodel dat is getraind met data uit een steekproef binnen de gemeente. De schatting wordt gebaseerd op: het type woning, de grootte van de woning, de ligging van de woning, het bouwjaar van de woning, of er aanpassingen en/of uitbreidingen zijn verricht en de verkoopwaarden van vergelijkbare woningen in de directe omgeving rond de waardepeildatum (1 januari van het afgelopen kalenderjaar).