Zelf bezwaar maken tegen de WOZ-waarde: De slimme keuze

A couple is sitting in their living room. They are both looking at some papers with a concerned expression.

Als u twijfelt over de juistheid van uw WOZ-waarde is het belangrijk om te weten dat u niet machteloos staat. In Nederland hebben consumenten na ontvangst van hun WOZ-waarde namelijk zes weken de tijd om bezwaar aan te tekenen. En het goede nieuws is dat u dit helemaal zelf kunt doen met behulp van ons WOZ-rapport. In dit artikel leggen we uit waarom het beter is om zelf bezwaar te maken en waarom gemeenten adviseren om niet naar commerciƫle no-cure-no-pay bureaus te stappen voor bezwaarprocedures.

Waarom zelf bezwaar maken?

  1. Kostenbesparing: Een van de redenen om zelf bezwaar te maken is de aanzienlijke kostenbesparing. Commerciƫle bureaus brengen doorgaans kosten in rekening voor hun diensten, wat een aanzienlijk deel van het eventuele voordeel van een lagere WOZ-waarde teniet kan doen. Hoewel ze deze kosten niet altijd rechtstreeks bij de consument in rekening brengen, leggen zij aanzienlijke kosten op aan de gemeente wanneer zij betrokken zijn bij de bezwaarprocedure, wat uiteindelijk resulteert in hogere lokale belastingen voor alle inwoners.
  2. Transparantie en controle: Zelf bezwaar maken geeft u volledige controle over het proces en de mogelijkheid om de voortgang op de voet te volgen. Dit resulteert in meer transparantie en verzekert u ervan dat er geen onnodige stappen worden genomen.
  3. Kennisvergroting: Zelf bezwaar maken kan ook een leermoment zijn. Het stelt u in staat om meer te leren over de WOZ-waardering en het vastgoedproces, wat u in de toekomst kan helpen bij vergelijkbare situaties.

Waarom commerciƫle bureaus niet de beste keuze zijn

Er wordt een beeld geschetst dat bezwaar maken moeilijk is, vooral door de commerciƫle no-cure-no-pay bureaus (NCNP-bureaus). Deze bureaus geven de indruk dat bezwaar maken lastig is en dat ze al het moeilijke werk uit handen nemen, zonder risico's of gevolgen voor de consument. In werkelijkheid moeten consumenten bij deze bureaus vaak dezelfde informatie aanleveren als wanneer ze zelf bezwaar maken.

Uit onderzoek van de Waarderingskamer blijkt dat het gebruik van NCNP-bureaus niet leidt tot een hogere kans op een gehonoreerd bezwaar.

Zorgen bij gemeenten over toenemende kosten van no-cure-no-pay bureaus

Gemeenten maken zich daarnaast zorgen over de stijgende kosten van bezwaarprocedures tegen de WOZ-waarde, zo blijkt uit het nieuwsbericht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Volgens het bericht is er een aanzienlijke stijging in het aantal bezwaarschriften dat via commerciĆ«le bureaus wordt ingediend. In 2021 keerde de lokale overheden ongeveer ā‚¬ 18 miljoen uit aan proceskostenvergoedingen aan de zogenoemde 'no-cure-no-pay'-bureaus, vergeleken met ā‚¬ 9,7 miljoen in 2018. De verwachting is dat deze kosten verder zullen toenemen, wat zorgen baart bij gemeenten die streven naar effectieve en kostenefficiĆ«nte WOZ-waardeprocedures.

Zelf bezwaar maken tegen de WOZ-waarde

Als u besluit om zelf bezwaar te maken kan ons WOZ-rapport een essentiƫle tool zijn. Dit rapport bevat de werkelijke marktwaarde van uw woning, grondig onderbouwd met uitgebreide woninginformatie over vergelijkbare woningen in uw omgeving. Het kan een waardevol instrument zijn om aan te tonen dat de huidige WOZ-waarde niet in lijn is met de werkelijke marktwaarde van uw woning. Volg de volgende stappen om uw bezwaar in te dienen:

  1. Wacht op uw WOZ-aanslagbiljet: U ontvangt dit tussen januari en maart. Na ontvangst heeft u 6 weken de tijd om bezwaar te maken.
  2. Onderbouw uw bezwaar: Gebruik ons WOZ-rapport en controleer eventuele aanslagbiljetfouten, zoals foutieve (plaats)beschrijvingen of onnauwkeurige informatie over het pand.
  3. Schrijf een bezwaarbrief: Gebruik onze voorbeeldbezwaarbrief en vul de benodigde informatie in.
  4. Dien het bezwaar in bij uw gemeente: Op de website van uw gemeente kunt u digitaal uw bezwaar indienen. Gebruik hiervoor de bezwaarbrief en voeg het Homematrix WOZ-rapport als bijlage toe.
  5. Ontvang uw WOZ-uitslag: Binnen het kalenderjaar wordt u door uw gemeente op de hoogte gebracht.