Wanneer kan ik mijn WOZ-waarde verwachten in 2023?

Wanneer ontvang ik de WOZ aanslag

Jaarlijks ontvang je de WOZ-waarde van jouw woning tussen januari en maart. Dit gebeurd via de WOZ-beschikking die de gemeente waarin je woonachtig bent je per post opstuurt. Ook in 2023 ontvang je jouw vastgestelde WOZ-waarde tussen januari en maart op deze manier. 

Wat staat er op de WOZ-beschikking?

Op de WOZ-beschikking staat de WOZ-waarde van je woning. Dit is de door de gemeente geschatte marktwaarde van jouw woning op 1 januari van het voorgaande jaar. Dit wordt ook wel de ‘waardepeildatum’ genoemd. 

Waar heeft de WOZ-waarde invloed op?

De vastgestelde WOZ-waarde wordt gebruikt om onder andere de hoogte van de onroerendezaakbelasting (OZB) te bepalen. Dit is een belasting die moet worden betaald aan de gemeente waarin je woont. Verder wordt de WOZ-waarde tevens gebruikt om de hoogte van de afvalstoffen- en rioolheffing te bepalen. 

Samenvattend betekent dit dat de WOZ-waarde van jouw woning invloed heeft op jouw gemeentelijke belastingen. Het is daarom belangrijk om op de hoogte te zijn van je WOZ-waarde.

Wat als ik het niet eens ben met de vastgestelde WOZ-waarde?

Omdat de WOZ-waarde van jouw woning invloed heeft op de hoeveelheid belastingen die je betaald, is het belangrijk dat deze overeenkomt met de werkelijkheid. Wanneer jouw WOZ-waarde te hoog is ingeschat, zul je namelijk onnodig veel belasting moeten betalen. Wanneer je het niet eens bent met de vastgestelde WOZ-waarde kun je in bezwaar gaan. Hoe je in bezwaar kunt gaan tegen een te hoge WOZ-waarde lees je in deze blog.

Wat als ik geen WOZ-beschikking heb ontvangen, of deze kwijt ben geraakt?

Heb je geen WOZ-beschikking ontvangen, of ben je deze per ongeluk verloren? Geen probleem, je kunt je WOZ-waarde op ieder gewenst moment opvragen. Let wel: bezwaar maken kan slechts in de eerste zes weken na het uitsturen van de WOZ-beschikking die je had moeten ontvangen tussen januari en maart.

Waar vind ik mijn WOZ-waarde?

Naast het ontvangen van de fysieke WOZ-beschikking, kun je op de volgende manieren achter de WOZ-waarde van jouw woning komen:

1. Opvragen bij de gemeente

Je kunt je WOZ-waarde opvragen bij de gemeente waarin je woonachtig bent. Hiervoor kun je veelal online terecht, of kun je contact opnemen met de afdeling belastingen. 

2. Online opzoeken

Je kunt je WOZ-waarde ook eenvoudig online opzoeken. Hiervoor kun je gebruik maken van de website van het WOZ-waardeloket

3. Aanslagbiljet

Wanneer je van de gemeente een aanslagbiljet ontvangt voor de gemeentelijke belastingen, kun je ook hier jouw WOZ-waarde op terugvinden.

4. WOZ-rapport

Wanneer je een WOZ-rapport besteld, kun je ook hier jouw WOZ-waarde in terug vinden. Het voordeel van zo’n rapport is dat hier tevens informatie instaat over de WOZ-waarde van vergelijkbare woningen, jouw WOZ-waarde over de afgelopen jaren en een goede schatting van wat jouw WOZ-waarde had moeten zijn (gebaseerd op een grote dataset). Een WOZ-rapport is hiermee de perfecte onderbouwing voor een eventueel bezwaar.

Bestel het Homematrix WOZ-rapport hier!