Ophef over stijgende WOZ-waardes en opkomst van WOZ-bezwaarbureaus: wat is er aan de hand?

Recentelijk is veel ophef ontstaan over de gestegen WOZ-waardes en de groeiende populariteit van WOZ-bezwaarbureaus. Huiseigenaren maken zich zorgen omdat de prijsstijging geen eerlijke reflectie is van de huidige woningmarkt en hierdoor financieel nadeel oplevert. Daarnaast zou de opkomst van WOZ-bezwaarkantoren een negatieve impact hebben op de maatschappij. Wat is er precies aan de hand?

Stijging van WOZ-waardes

De stijging van de WOZ-waardes heeft gevolgen voor huiseigenaren omdat deze waardes de basis vormen voor de bepaling van verschillende belastingen, zoals de onroerendezaakbelasting (OZB), het eigenwoningforfait en de watersysteemheffing. Echter, er bestaat onduidelijkheid over het feit dat de WOZ-waarde met ruim 19% is gestegen, terwijl de huizenprijzen zijn gedaald. Dit kan worden verklaard doordat de WOZ-waarde wordt vastgesteld op 1 januari van het voorgaande jaar. De huidige waardes vertegenwoordigen daarom de situatie van 1 januari 2022, toen de huizenprijzen nog aanzienlijk hoger lagen dan nu.

Bron: Matrixian
Bron: Matrixian
Bron: Matrixian
Bron: Matrixian

Stijging per gemeente

Uit cijfers van het databedrijf Matrixian blijkt dat de WOZ-waarde bijna overal is gestegen. De hoogste stijgingen zijn te zien in Lelystad (+27,94%), Apeldoorn (+25,12%) en Zuidplas (+24,97%). Opvallend genoeg is de WOZ-waarde in één gemeente gedaald, namelijk in Zoeterwoude met 0,86%.

Bron: Matrixian

Ophef over WOZ-bezwaarbureaus

Naast de stijging van de WOZ-waardes zijn er ook kritische geluiden over de toenemende populariteit van WOZ-bezwaarbureaus. Deze partijen voeren namens de woningeigenaren bezwaarprocedures tegen de hoogte van de WOZ-waarde, zonder directe kosten voor de woningeigenaar. Bij toegekende bezwaren wordt door gemeenten proceskostenvergoeding toegekend, welke ten goede komt aan deze bezwaarbureaus. In het publieke debat is dan ook de vraag gerezen of de totale proceskostenvergoeding die jaarlijks wordt uitgekeerd aan deze bureaus en ten laste gaan van de gemeenschapsgelden wel in verhouding staan tot de verrichte werkzaamheden.

Onafhankelijk bezwaar maken

Om huiseigenaren te helpen met het bezwaar maken tegen de hoogte van de WOZ-waarde biedt Homematrix een alternatief. Homematrix is een onafhankelijke aanbieder van woningmarktrapporten en biedt consumenten een WOZ waarderapport aan. Met dit rapport krijgt de consument direct inzicht in de juistheid van de WOZ-waarde en alle feitelijke informatie om zelfstandig een degelijk onderbouwd bezwaar bij de gemeente aan te dragen. Zo krijgen ze o.a. een voorbeeld bezwaarbrief en instructies voor het terugvorderen van (proces)kosten. Dit kan zonder tussenkomst van andere partijen.

Voor meer informatie over Homematrix en het WOZ waarderapport, kunt u terecht op de website van Homematrix (www.homematrix.nl). 

Noot: de gemiddelde transactieprijs is op basis van alle transacties in 2022 en de WOZ-waarde betreft waardepeildatum 1 januari 2022.