Homematrix: ontwikkelde databases en verzameld data afkomstig uit openbare bronnen en van gerenommeerde partners. Werken met en uitwisselen van persoonsgegevens vereist toezicht en naleving van alle wettelijke regels en gedragscodes rond privacy en veiligheid.

Doel van verwerking: Homematrix verzamelt op adres niveau persoonsgegevens teneinde een waarschijnlijkheid score te kunnen bepalen dat iemand op een bepaald aanbod reageert.

Data security: Homematrix heeft haar eigen privacy officer en maakt gebruik van een dataprotocol en veiligheidsbeleid met betrekking tot: Organisatorische maatregelen, zoals (arbeids)overeenkomsten, gegevensbeveiliging op laptops, smartphones en tablets en fysieke beveiliging van haar server-centrum.

Autoriteit Persoonsgegevens: De databases met persoonsgegevens, zijn geregistreerd bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder meldingsnummer m1624977 en m1624989, Homematrix is tevens de eindverantwoordelijke conform de Wbp.

Categorieën persoonsinformatie: De onderstaande categorieën van persoonsgegevens worden verzameld op adres niveau teneinde een waarschijnlijkheid score te kunnen bepalen dat iemand op een bepaald aanbod reageert. NAW gegevens Consumentenprofiel Leeftijdsklasse Herkomstnaam Tijdsduur bewoning Klasse van type woning Klasse woning waarde Aantal auto’s Aantal verhuizingen Klasse hypotheeksom Registratie van zakelijke activiteiten Klasse van tuin m2 Klasse van bouwjaar Klasse van energielabel Gebruiksfunctie van adres

Derdenverstrekking: Homematrix verstrekt de (persoons)informatie aan medewerkers die belast zijn met de verwerking van (persoons)gegevens bij bedrijven en overheden ter behoeven van onderzoeks, marketing, logistieke en financiële doeleinde.

Inzage verzoek: Iedere consument wordt geïnformeerd indien voldaan moet worden aan de informatieplicht en heeft het recht op inzage en correctie of verwijdering van zijn persoonsgegevens. Een verzoek tot inzage in uw persoonsgegevens kan schriftelijke gericht worden aan onderstaand postadres. Vergeet hierbij niet een kopie van uw identiteitsbewijs en vermeld de aanleiding van uw inzage verzoek. Let erop dat u uw adresgegevens correct doorgeeft. Op dit adres ontvangt u van ons een brief met onze reactie. Vergoeding: De vergoeding die we vragen voor een inzage verzoek is 13,13 euro bestaande uit 4,95 euro voor de inzage en 8,15 euro voor de identificatie en bezorging van het verzoek. Levertijd: Nadat u een inzage verzoeken heeft ingediend behandelen we dit binnen 14 dagen.

Wij begrijpen als geen ander het belang van de veiligheid en privacy van uw en onze gegevens.